Steun ons

Steun ons

Het huis Beaucarne biedt haar bezoekers een exclusieve inkijk in een buitengewone familiewoning uit de 18de eeuw en haar rijke geschiedenis die uniek is in Europa.

Om het gebouw en haar historische interieurs, maar ook de tuinen en druivenserre voor de toekomst te kunnen behouden en toegankelijker te maken voor onze bezoekers is conservering en restauratie nodig.

 Dit is een kostelijke zaak waarbij de vzw voor een deel afhankelijk is van uw steun.

Door uw gulle gift, schenking, nalatenschap of sponsoring biedt u een essentiële en zeer geappreciëerde bijdrage aan ons verhaal.

 

Wist u dat de vzw Huis Beaucarne sinds 2020 ook erkend wordt als een goed doel? Kom er hier meer over te weten!

 

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnr. (IBAN): BE47 0018 6672 4580 t.a.v. Huis Beaucarne vzw met vermelding van uw naam en (mail)adres of contact opnemen voor meer informatie.