DONEREN

Doe een schenking

Het Huis Beaucarne: met al haar mysteries, belangrijke collecties, haar prachtige interieurs en historische druivenserre en tuinen, lopen vandaag veel risico om te verdwijnen. Maar samen kunnen we de schoonheid van deze geschiedenis terugbrengen, mensen dichter brengen, en het belang van deze prachtige geschiedenis delen.

 

  

Onze werking en projecten kan je vandaag steunen door het doneren van een gift aan Huis Beaucarne.

Om het gebouw en haar historische interieurs, maar ook de tuinen en druivenserre voor de toekomst te kunnen behouden en toegankelijker te maken voor onze bezoekers is conservering en restauratie nodig.

 

We hebben jouw steun nodig

Van welke grootte ook, elke bijdrage helpt ons dit verhaal verder te ontdekken, te delen en te bewaren.

 

Net om dit alles te kunnen blijven verwezenlijken en de klap te verminderen die Huis Beaucarne kreeg tijdens de huidige coronacrisis hebben we samen met de Koning Boudewijnstichting een projectrekening in het leven geroepen. Op die manier zorgen we dat Huis Beaucarne deel uitmaakt van de toekomst, en dat haar verhaal en haar bijzonder erfgoed kan blijven voortbestaan.

 

Vanwege de samenwerking die Huis Beaucarne aanging met de Koning Boudewijnstiching en de opstart van een projectrekening genieten personen die een bedrag schenken van boven de 40 euro fiscale aftrekbaarheid. Concreet betekent dit dat de fiscus 40 % als belastingvermindering toekent op uw geschonken bedrag. 

 

 

Zowel particuliere giften als bedrijfsgiften zijn fiscaal aftrekbaar.

 

 

Giften kunnen overgemaakt worden op de projectrekening van Huis Beaucarne, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, via het online betaalformulier of op de volgende rekening: (IBAN): BE10 0000 0000 0404 of (BIC):BP0TBEB1, met vermelding ***129/2255/00048***.

 

Je kan ons ook via overschrijving op ons persoonlijke rekeningnummer steunen : 

(IBAN): BE47 0018 6672 4580 of BIC : GEBABEBB met vermelding ***Donatie Huis Beaucarne - NAAM + VOORNAAM***