DONEREN

De familie Beaucarne

Vanaf de 17de eeuw was de familie Beaucarne een vooraanstaande burgerfamilie die zich vestigde aan de voet van de toen imposante Sint-Salvatorabdij in Ename. Dit inspireerde hen tot de aankoop van hun familiewoonst in 1748 aan het dorpsplein en de straat die later naar hen werden vernoemd.

 

Het Huis Beaucarne is altijd in handen gebleven van dezelfde familie, waarvan vele leden belangrijke functies hebben bekleed binnen de Belgische geschiedenis.

 

Tijdens de Franse Overheersing was een lid van de familie Beaucarne plaatsvervangend prefekt van Napoleon. Ook hebben de Beaucarne’s deelgenomen aan de eenmaking van België in 1831. De burgemeesters die de familie Beaucarne voortbracht hebben steeds hun stempel op Ename gedrukt en stonden dicht bij de gemeenschap. De familie Beaucarne maakte in de 18de en 19de eeuw deel uit van de hoogste intellectuele en literaire kringen van hun tijd, waaronder de families Buysse, MacLeod, Loveling, Fredericq, … .

 

In 1945 stierf burgemeester Louis Beaucarne kinderloos waarop het domein overging naar zijn neef, Louis Fredericq, toenmalig kabinetschef van Leopold III, wiens nazaten nu nog steeds in de familiale woning leven. In 1955 werden Jacques Fredericq en zijn echtgenote Marie-Claire Lilar eigenaars van het Huis Beaucarne. Marie-Claire Lilar (1934 - 2022) was de dochter van schrijfster Suzanne Lilar en Minister van Staat Albert Lilar, en tevens de zus van schrijfster Françoise Mallet-Joris. Zij was tijdens haar leven een gevierd kunsthistorica, specialiste in de 18de-eeuwse schilderkunst - en wooncultuur, met een onevenaarbare passie voor het Huis Beaucarne en haar interieurs. 

Sinds 2015 is de kleinzoon van Jacques Fredericq en Marie-Claire Lilar, Julien Fornari, samen met zijn verloofde Lena Vastesaeger in de woning gaan inwonen en begonnen zij aan hun verhaal in Huis Beaucarne. Sinds het overlijden van Marie-Claire Lilar in 2022 zetten zij, samen met de vzw Huis Beaucarne, het levenswerk van hun grootmoeder verder om de familiewoning in ere te herstellen en te delen met het brede publiek.

 

Op die manier wordt het Huis Beaucarne al meer dan 250 jaar door dezelfde familie bewoond en wordt de familietraditie voortgezet.