Over de organisatie

Het Huis Beaucarne werd in 1976 beschermd als historisch monument. De aanzet van deze bescherming kwam van de toenmalige bewoners van de woning, barones Marie Fredericq-Lilar en baron Jacques Fredericq (1926 - 1996), wiens kleinzoon Julien Fornari samen met zijn verloofde Lena Vastesaeger in 2018 de vzw Huis Beaucarne oprichtten.

 

Het doel van de vzw is de familiewoning en haar bijzondere geschiedenis te bewaren en in stand te houden maar ook de nodige restauratiewerken te financieren om dit belangrijk historisch patrimonium een toekomst te bieden waarin haar voortbestaan wordt gevrijwaard.

Alle inkomsten (zoals van de rondgeleide bezoeken, de tea-room e.a.) gaan integraal naar het behoud van dit unieke beschermde monument. Steun ons project en maak kennis met de unieke geschiedenis van het Huis Beaucarne!

 Fotograaf: Diego Franssens