Word mecenas

Word mecenas

Onze werking en projecten kan je vandaag steunen door het doneren van een gift aan Huis Beaucarne.

Om het gebouw en haar historische interieurs, maar ook de tuinen en druivenserre voor de toekomst te kunnen behouden en toegankelijker te maken voor onze bezoekers is conservering en restauratie nodig.

Van welke grootte ook, elke bijdrage helpt ons dit verhaal verder te ontdekken, te delen en te bewaren.

Net om dit alles te kunnen blijven verwezenlijken en de klap te verminderen die Huis Beaucarne kreeg tijdens de huidige coronacrisis hebben we samen met de Koning Boudewijnstichting een projectrekening in het leven geroepen. Op die manier zorgen we dat Huis Beaucarne deel uitmaakt van de toekomst, en dat haar verhaal en haar bijzonder erfgoed kan blijven voortbestaan.

 

Vanwege de samenwerking die Huis Beaucarne aanging met de Koning Boudewijnstiching en de opstart van een projectrekening genieten personen die een bedrag schenken van boven de 40 euro fiscale aftrekbaarheid. Concreet betekent dit dat de fiscus 60 % als belastingvermindering toekent op uw geschonken bedrag. Vanwege de coronacrisis werd dit percentage tijdelijk opgetrokken van 40% tot 60%.

 

Zowel particuliere giften als bedrijfsgiften zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Giften kunnen overgemaakt worden op de projectrekening van Huis Beaucarne, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op de volgende rekening: (IBAN): BE10 0000 0000 0404 of (BIC):BP0TBEB1, met vermelding ***129/2255/00048***, of via de online betaalmodule van de Koning Boudewijnstichting.